Goda råd

Skriften ”Hur gör jag nu?”

Att mista en nära vän eller anhörig är en av livets mest omvälvande händelser. Därför är det helt naturligt att du just nu känner dig osäker och orolig inför sådant som du kan ta hand om. Ett bra råd är att du inte behöver ha bråttom. Det här är inte en situation som man kan behärska på samma sätt som vardagliga saker i livet.

Med den här skriften hoppas vi att du ska få svar på dina första frågor. Skriften är du välkommen att hämta på något av våra kontor.

Checklista inför mötet hos oss

Det anteckningsblad som du håller i din hand är tänkt som en checklista inför planeringsmötet hos oss på begravningsbyrån. Här kan du göra dina egna anteckningar, men bladet är ingenting du behöver lämna till oss.

Begravningen fyller en viktig funktion i sorgearbetet för alla som stod den döde nära - släkt, vänner, arbetskamrater och grannar. Minnet är något man bär med sig under resten av livet och en begravning som inte blev som man tänkt sig kan inte göras om.

Därför kan det vara bra att du känner till och får möjlighet att fundera igenom alternativen, innan vi tillsammans sätter oss ner för att planera begravningen.

Anteckningsbladet utgår från skriften ”Ett minne för livet” som tar upp de flesta frågorna omkring en begravning - från bisättning och balsamering, till val av gravsten.