Juridiska tjänster

 
Det är mycket som skall redas ut efter en anhörigs bortgång. Det gäller bland mycket annat att se över och göra en förteckning över den avlidnes tillgångar och skulder - att göra en bouppteckning. 
Hos oss är vi väl utbildade och har de kunskaper som krävs för att förrätta bouppteckningar och arvskiften, upprätta testamenten och i övrigt vara till hjälp med det som berör den juridiska delen efter ett dödsfall. Flera av oss är dessutom auktoriserade boutredare.