Stående gravstenar

Stående gravstenar finns både höga smala och låga breda. Graniten finns i olika färger och olika bearbetningar. Här kommer att visas ett litet urval ur vårt sortiment.

 

Ladudden 365-674

 

Finns i flera utföranden. I Bas-alternativet är endast framsidan polerad. Övriga ytor är grovslipade.

Alla sidor är polerade i Exklusiv-utförandet. Även baksidan och sockeln. Färgen får en djupare lyster samtidigt som mossa och alger får svårt att få fäste. Mycket lättskött.

Mest valda utförande är Bas med höjden 70 cm.

 

 

 

Kalsbäck 805-842

Finns i ett utförande. Bas alternativet innebär att texten och dekoren är polerad, fristående och övriga ytor är grovslipade.

Mest valda utförande är Bas med höjden 70 cm.

 

Dagsviken 463-661

 

Finns i ett utförande. I Bas alternativet är framsidan polerad, kanterna råarbetade och övriga ytor grovslipade.

Mest valda utförande är Bas med höjden 80 cm.