När någon dör påverkar det inte bara de allra närmaste, utan också dig som har en relation till den avlidne eller den avlidnes familj. Det kan vara i egenskap av vän, arbetskamrat, släkting, granne eller vårdpersonal. När du är i den situationen uppstår det förmodligen en rad frågor som rör såväl sorg som kontakten med de anhöriga och själva begravningen. Ett sätt att hedra den avlidne och dennes anhöriga är att skicka blommor till begravningen. Ett annat sätt är att skänka en gåva till en minnesfond. Vill du veta mer om "Att dela sorgen" är du välkommen in och hämta skriften med samma namn.