En viktig handling där den avlidnes samtliga tillgångar och skulder antecknas och värderas. I förekommande fall även efterlevande makes eller sambos. Enligt lag ska en bouppteckning upprättas inom tre månader efter dödsfallet. Bouppteckningen ska sedan lämnas till tingsrätten senast en månad efter upprättandet. I särskilda fall kan man få anstånd. Det ska i så fall begäras inom tre månader från dödsdagen.

Bouppteckningen görs bland annat för att slå fast vilka som är delägare i dödsboet, för att kunna avsluta konton och sälja värdepapper samt för att arvet ska fördelas på arvingarna. Om det i ett dödsbo inte finns någon fastighet och inga tillgångar utöver de som täcker begravningskostnaderna kan en enklare form av bouppteckning göras av socialförvaltningen. Den kallas dödsboanmälan.

Vår personal är kunnig i familjejuridik och har kompetens att svara på frågor som gäller bouppteckningar, testamenten, arv m m. Kontakta oss gärna om ni undrar över någonting som har med detta att göra.