Ett dödsfall kommer oftast överrumplande

Det är då inte lätt att tänka klart och rationellt på allt som måste ordnas. Till din hjälp har vi gjort en checklista över sådant som kan vara värdefullt att tänka på. En del av det uppräknade kanske inte är aktuellt i din situation. Du är välkommen in och hämta den utförliga broschyren "Ett stöd för minnet".

En del ordnas automatiskt

Läkaren som konstaterar dödsfallet sänder dödsbevis till Skatteverket som också handhar vår folkbokföring. Härifrån meddelas dödsfallet till övriga myndigheter inom stat, kommun och landsting.

Post och reklam

Räkna med att reklam kan komma i den dödes namn ett bra tag efter dödsfallet. Det beror på att direktreklamföretagen inte hinner uppdatera sina register så snabbt som man ibland skulle önska.