Vi får ofta frågor från arbetsgivare, arbetskamrater och vänner i olika föreningar hur man ska gå till väga när en kollega har gått bort. Den här vägledningen handlar om den praktiska delen och är avsedd att hjälpa såväl chefer, kollegor och föreningar som kan gå igenom en kaotisk period när en arbetskamrat eller medlem gått bort. Du får råd om hur du meddelar dödsfallet internt och till anhöriga, tyst minut, minneshögtid, dödsannons från företaget/föreningen, själva begravningen och personaladministrativa uppgifter.

Meddela dödsfallet

I normalfallet vet anhöriga om dödsfallet före arbetsgivaren och arbetskamrater. I bland går informationen först till någon arbetskamrat som stod den döde nära som i sin tur får meddela cheferna.

Om dödsfallet skett på arbetsplatsen och de anhöriga ska informeras så bör det ske i samråd med den läkare / polis som tillkallats.

Informera alla medarbetare direkt för att undvika rykten. Det är arbetsledningen som ska informera medarbetarna om att dödsfall har skett och hur man fått reda på det.

Kontakt med anhöriga

Arbetsledningen bör kontakta anhöriga snarast möjligt för att visa sitt deltagande och för att bekräfta att man på arbetsplatsen känner till dödsfallet. Det blir oftast en lättnad om arbetsgivaren berättar att man erbjuder sig att sprida kännedom om dödsfallet inom arbetsplatsen.

All uppmärksamhet som visas gentemot de anhöriga är positiv.

En andra kontakt från företaget kan tas för att få information om begravningen och informera om hur företaget och medarbetarna önskar närvara vid ceremonin.

Anhöriga informeras i sin tur om vad som sker på arbetsplatsen, exempelvis hur personalinformationen ser ut och om och när en tyst minut ska hållas osv. Om det ordnas någon minneshögtid på företaget är det lämpligt att erbjuda anhöriga möjlighet att delta.
 

En första information ges om de eventuella förmåner som den avlidne haft i form av försäkringar, efterlevandepension, bidrag till begravningskostnader och annat som blir aktuellt i samband med ett dödsfall.
 

Flaggregler för företag i samband med dödsfall läser du mer om här: https://www.begravningar.se/seder-och-bruk/flaggregler

 

Minnesstund och tyst minut

För att hedra den avlidne på arbetsplatsen finns flera alternativ. Oftast är ett bra sätt att hålla en tyst minut. Någon vill kanske läsa en dikt, tända ett ljus och avgör när den tysta minuten börjar och slutar.