Stående gravstenar finns både höga smala och låga breda. Graniten finns i olika färger och olika bearbetningar. Här visas ett litet urval ur vårt sortiment.

Ladudden 365-674
Kalsbäck 805-842
Dagsviken 463-661