Norra Finnsksoga kyrka tillhör Övre Älvdals pastorat och är pastoratets yngsta och Värmlands nordligaste kyrka.

Fullstäning information om kyrkan finns på pastoratets hemsida, länk

Karta och vägbeskrivning: