Södra Finnskoga kyrka tillhör Övre Älvdals församling och den ligger i Bograngen.

Fullständig information om kyrkan finns på pastoratets hemsida, länk

Karta och vägbeskrivning till kyrkan: